ดูรถมือสองดูการสตาร์ทเครื่องยนต์ ทำงานปกติหรือไม่

ในการดูรถมือสองส่วนใหญ่จะให้ลองสตาร์ทเครื่อง เพื่อให้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ในเบื้องต้น สตาร์ตติดง่ายหรือไม่ เสียงเครื่องยนต์ทำงานดีหรือไม่ หรือมีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ บทความนี้จะแนะนำวิธีตรวจสอบรถขณะสตาร์ทรถเบื้องต้น

การดูรถจริง เจ้าของรถส่วนใหญ่จะให้ลองสตาร์ทหรือลองขับรถจริง เพื่อทดสอบ ไม่เช่นนั้นก็ยากจะรู้ว่า รถเป็นอย่างไรบ้าง แต่หากเป็นรถเต็นท์อาจจะไม่ยอมให้ขับ แต่อาจให้ลองนั่ง ให้สตาร์ตเครื่อง
1. การลองสตาร์ทรถให้บิดกุญแจไปตำแหน่ง On ก่อน แต่อย่าเพิ่งบิดสตาร์ทรถ เพื่อดูว่ามีดูไฟเตือนอะไรบ้าง ก่อนบิดกุญแจสตาร์ท

2. และเมื่อบิดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถให้สังเกตุว่า สตาร์ทง่ายหรือไม่ หากสตาร์ทไม่ง่าย แบตเตอรี่หรือไดสตาร์ทอาจจะเริ่มแย่แล้ว
3. เมื่อเครื่องติดแล้วให้ฟังเสียงเครื่อง เสียงเครื่องยนต์ดังหรือไม่ เสียงเครื่องยนต์เดินเรียบหรือไม่ ลองหาโอกาสไปฟังเสียงเครื่องรถใหม่ ลองเร่งเครื่อง เพื่อดูว่าที่รอบสูงมีเสียงอะไรแปลกๆ หรือไม่
4. การดับเครื่องยนต์ ก่อนดับเครื่อง เมื่อดับเครื่องแล้วพยายามสังเกตุความสั่นสะเทือนของรถ เอาขวดน้ำวางบนฝากระโปรงหน้ารถ ดูความสั่น สะเทือนในรถเก๋งอาจจะสังเกตุยาก เพื่อจะดูว่า ยางแท่นเครื่องมีปัญหาอะไรหรือ ไม่ กรณียางแท่นเครื่องฉีกขาด รถจะสะบัดเล็กน้อย เมื่อดับเครื่อง แต่สังเกตุยากพอสมควรในรถยนต์เบนซิน ซึ่งการที่ยางแท่นเครื่องขาด บางทีอาจจะเกิดจากการกระทกอย่างแรงอย่างการชนด้านหน้า
5. หากเจ้าของรถอนุญาต และขณะนั้นเครื่องยนต์ไม่ร้อน ให้เปิดฝาหม้อน้ำไว้ก่อน แล้วสตาร์ทเครื่อง รอจนเครื่องร้อน เพื่อดูฟองอากาศหากมีฟอง อากาศผุดออกมาแสดงว่า เครื่องยนต์เริ่มไม่ดีแล้ว จากนั้นก็ดับเครื่องปิดฝาไว้เหมือนเดิม แต่รถเครื่องยนต์ดีเซลกว่าเครื่องจะร้อน อาจกินน้ำมันมาก

สรุป

การสตาร์ทติดยาก หรือต้องบิดกุญแจแช่นานหน่อย นอกจากไดสตาร์ทเริ่มเสื่อมแล้ว อาจจะมีเหตุมากจากระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ต่ำมาก ก็ส่งผลให้สตาร์ทติดยากได้เช่นกัน