Category Archives: ขั้นตอนการซื้อรถยนต์มือสอง

การต่อรองราคาซื้อขายรถมือสอง

เมื่อวิเคราะห์ค่าซ่อมรถมือสองที่ต้องการแล้ว คราวนี้ก็ตกลงในเรื่องราคาการซื้อขาย ต่อรองกันได้ตามต้องการ แต่หากเจ้าของรถไม่อนเงิน หรือดูแลรถอย่างดี มั่นใจว่ารถตัวเองดี ก็อาจจะต่อรองราคาไม่ได้มากนัก จนถึงลดไม่ได้เลย แต่ก็มีนะ เจ้าของรถบางคัน เน้นขายแพงไว้ก่อน รถเป็นอย่างไรไม่รู้ จะขายตามนั้น เจอแบบนี้ก็ควรถอย

วิธีคำนวณ ค่าซ่อมรถ ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสอง

วิธีคำนวณ-ค่าซ่อมรถ

หลังจากดูทั้งภาพรถ และดูตัวจริงของรถแล้ว ให้วิเคราะห์ค่าซ่อมและค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ มากน้อยเพียงใด ก่อนจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการซื้อรถมือสองคันนั้น เพราะหากติดสินใจผิดพลาด ก็ไม่เพียงหมายถึงเงินที่จะต้องสูญไป แต่หากได้รถไม่ดี ก็จะใช้งานอย่างไม่มีความสุข หรือได้รถรักเจ้าของ ขายไม่ออก ใช้งานก็ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง

การดูเอกสารเกี่ยวกับรถมือสองก่อนตัดสินใจซื้อ

บทความแนะนำวิธีตรวจสอบเอกสารประจำตัวของรถมือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อรถ เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่่างๆ เกี่ยวกับรถ เช่น สมุดเล่มทะเบียน พรบ ภาษี การแจ้งเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ ฯลฯ

การลองขับรถมือสองก่อนตัดสินใจซื้อ

บทความแนะนำการทดลองขับรถ เรื่องที่ควรรู้ในการลองขับรถ ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสอง เพื่อตรวจสอบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรค ในขั้นตอนการซื้อรถ ผู้ขายมักจะให้ลองขับ แต่สภาพรถเป็นอย่างไรนั้น ผู้ซื้อต้องศึกษาหาข้อมูลเอง

การดูระบบไฟฟ้ารถยนต์มือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อรถ

บทความแนะนำวิธีดูระบบไฟฟ้ารถยนต์มือสองเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อรถ โดยเฉพาะรถมือสองที่ใช้ระบบแก๊ส รถดัดแปลง ซึ่งระบบไฟฟ้าอาจจะมีปัญหา ซึ่งระบบไฟฟ้ารถยนต์มักจะตรวจซ่อมไม่ยากหากเป็นรถมาตรฐาน

การดูระบบเกียร์รถมือสอง ก่อนตัดสินใจซื้อรถ

บทความสอนวิธีตรวจสอบเกียร์รถยนต์มือสองเบื้องต้นก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อรถ แนะนำวิธีตรวจสอบเกียร์เบื้องต้น การเลือกระบบเกียร์ธรรมดาหรือออโต้ ข้อดีข้อเสียของเกียร์แต่ละแบบ เพราะระบบเกียร์ในรถบางรุ่นมีค่าซ่อมแพงมาก แพงกว่าราคารถก็มี