ขับรถหน้าฝนปลอดภัย ไม่ยาก เพียงแค่ดูแลรถให้พร้อมและไม่ประมาท

ขับรถหน้าฝนปลอดภัย1

ขับรถหน้าฝนปลอดภัย มีหลายเรื่องที่จะต้องใส่ใจทั้งการดูรถให้อยู่ในสภาพดี การศึกษาสภาพถนน การปฏิบัติตัวของผู้ขับรถ วิธีขับรถ การปรับแต่งรถให้พร้อมรับมือถนนเปียกหรือฝนตก และควรศึกษาถึงสาเหตุที่มักจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในหน้าฝน ก็จะช่วยให้ขับรถปลอดภัยมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม “ขับรถหน้าฝนปลอดภัย ไม่ยาก เพียงแค่ดูแลรถให้พร้อมและไม่ประมาท”

ขับรถประหยัดน้ำมัน แบบต่างๆ มีหลายวิธีให้นำไปทดลอง ลองเล้ยยย

ขับรถประหยัดน้ำมัน1

ขับรถประหยัดน้ำมัน มีหลายวิธี ซึ่งควรทดสอบกับรถของเรา เพื่อให้รู้ว่า วิธีไหนช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีกว่าวิธีอื่น เพื่อช่วยลดค่าน้ำมัน หรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน น้ำมันใกล้จะหมด หรือกรณีที่ต้องการรัดเข็มขัดประหยัดเงินค่าใช้จ่าย เรื่องน้ำมันนั้นสำคัญ เพราะเป็นรายจ่ายที่มากที่สุด แพงกว่าค่าตัวรถ
อ่านเพิ่มเติม “ขับรถประหยัดน้ำมัน แบบต่างๆ มีหลายวิธีให้นำไปทดลอง ลองเล้ยยย”