Category Archives: เครื่องมือประจำรถ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

จุดบอดของรถยนต์ แก้ไขเองได้ เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่

จุดบอดของรถยนต์ภ

จุดบอดของรถยนต์ เป็นจุดบังสายตา ทำให้มองไม่เห็นรถ คน หรือสิ่งของในบางมุม ขณะกำลังขับขี่ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ ในขณะที่รถรุ่นใหม่จะมีกล้อง บางคันติดตั้งรอบคัน มองเห็นโดยรอบ เพิ่มความปลอดภัยขณะขับรถมากยิ่งขึ้น ส่วนในรถมือสองเราสามารถปรับแต่งเองได้ไม่ยาก ด้วยการติดกระจกหรือกล้องเพิ่มเข้าไปย่อหน้าแรก

อุปกรณ์แต่งรถยนต์พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี

ไม่ว่าจะออกรถใหม่ หรือซื้อรถมือสองก็ตาม นี่คืออุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็น ต้องติดตั้งเพิ่มเติมให้กับรถยนต์ของคุณ เพื่อใช้งานในด้านต่างๆ ที่อุปกรณ์มาตรฐานไม่สามารถทำได้ เช่น ชายบันได กันสาด กระจกส่องพื้น กระจกมองหลังขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน กล้องติดรถฯลฯ

แนะนำ เครื่องมือติดรถยนต์ ที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีติดรถหรือติดบ้าน เป็นเครื่องมือประจำบ้าน ประจำรถ มีหลายอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ เพื่อดูแลรถยนต์เครื่องมือบาง อย่างก็จำเป็นต้องใช้อยู่บ่อยๆ เช่น การตรวจวัดลมยาง เครื่องสูบลม