จุดบอดของรถยนต์ แก้ไขเองได้ เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่

จุดบอดของรถยนต์ภ

จุดบอดของรถยนต์ เป็นจุดบังสายตา ทำให้มองไม่เห็นรถ คน หรือสิ่งของในบางมุม ขณะกำลังขับขี่ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ ในขณะที่รถรุ่นใหม่จะมีกล้อง บางคันติดตั้งรอบคัน มองเห็นโดยรอบ เพิ่มความปลอดภัยขณะขับรถมากยิ่งขึ้น ส่วนในรถมือสองเราสามารถปรับแต่งเองได้ไม่ยาก ด้วยการติดกระจกหรือกล้องเพิ่มเข้าไปย่อหน้าแรก อ่านเพิ่มเติม “จุดบอดของรถยนต์ แก้ไขเองได้ เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่”