Tag Archives: ขายรถผ่านเว็บ

การขายรถมือสองผ่านเน็ต ลงประกาศขายรถผ่านเว็บไซต์

การลงประกาศขายรถยนต์มือสองผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Kaidee.com, taladrod.com ฯลฯ เป็นที่นิยมกันมาก กรณีของรถตลาด อาจจะขายได้ในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง