การซ่อมรถเครื่องยนต์ดีเซล ซ่อมรถกระบะดีเซล

สำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะ รถครอบ ครัวกระบะดัดแปลง รถเก๋งเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งอาจจะเปลี่ยนเครื่องจากเบนซินไปเป็นดีเซล รายละเอียดการซ่อมจะคล้ายๆ กันเพียงแต่จะมีชิ้นส่วนบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เช่น ปั๊มหัวฉีดน้ำมันดีเซล เฟืองท้าย ไม่มีหัวเทียนเหมือนรถเครื่องยนต์เบนซิน
อ่านเพิ่มเติม “การซ่อมรถเครื่องยนต์ดีเซล ซ่อมรถกระบะดีเซล”