Tag Archives: ป้องกันหนูเข้ารถยนต์

ป้องกันหนูเข้ารถยนต์ เข้าไปทำรังในห้องเครื่องยนต์

ป้องกันหนูเข้ารถยนต์

ปัญหาหนูเข้ารถยนต์ ไปทำรังอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ เป็นเรื่องใหญ่พอสมควร เพราะเมื่อหนูเข้าไปอยู่ในหัองเครื่องหรือยู่ในรถยนต์ก็อาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น เพราะหนูนั้นไม่มีอะไรดี อาจจะกัดสายไฟ แทะชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก นำอาหารเข้าไปกิน ถ่ายมูล ฯลฯ