Tag Archives: ฝนตก

เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์ด้วยตนเอง

เปลี่ยนยางปัดน้ำฝน

ยางปัดน้ำฝนเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับรถยนต์ ในรถใหม่อาจจะกินเวลาหลายปีกว่าจะเสื่อมสภาพ แต่รถมือสอง เจ้าของอาจจะไม่ได้ใช้ของคุณภาพดี แต่ละคนจึงมีวิธีเปลี่ยนด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป เช่น เปลี่ยนเฉพาะจะเข้าหน้าฝน หรือเปลี่ยนปีละครั้ง บางคนเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนปีละครั้ง ซึ่งเน้นของถูก ราคาไม่แพง เปลี่ยนเฉพาะไส้ที่เป็นยางเท่่านั้น อาจจะซื้อตามห้าง หรือที่ขายข้างทาง ซึ่งมีบริการเปลี่ยนเสร็จสรรพ