Tag Archives: รถยุโรป

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการซื้อรถยุโรปมือสอง

รถยุโรปเป็นรถที่มีสมรรถนะดี ช่วงล่างดี มีออพชันต่างๆ ที่ดีมาก แต่ก็มีราคาแพง ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง และเมื่อกลายเป็นรถมือสองแล้ว ราคาจะตกลงมาก ถูกมาก จากภาพประมาณ 540,000 แต่การจะซื้อมาใช้งานนั้น ก็ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะค่าใช้จ่ายสูงอะไหล่แพง ใช้รถแบบนี้ต้องมีเงิน

รถมือสองที่ไม่ควรซื้อ มาใช้งาน อาจซ่อมไม่จบ มีแต่ปัญหา

รถที่ไม่ควรซื้อ

รถมือสองที่ไม่ควรซื้อมาใช้งาน มีหลายยี่ห้อ หลายรุ่น รถในปัจจุบันราคาถูกลงมาก มีเงินหลักหมื่นก็หาซื้อได้ แต่ก็ควรรู้จักรถแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น ข้อดี ข้อเสีย ก่อนจะควักเงินซื้อมาใช้งาน เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้ในภายหลัง ดังรายการรถมือสองที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงต่อไปนี้