การโอนลอยกรณีซื้อขายรถยนต์มือสอง

ในการซื้อขายรถยนต์มือสอง ผู้ขายจะเซ็นต์โอนมอบอำนาจ ให้ผู้ซื้อการไปดำเนินการเรื่องโอนทะเบียนรถยนต์ด้วยตนเอง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์รถต่างๆ เหล่านั้นจะมีความหมายรวมๆ เป็นการโอนลอยนั่นเอง
อ่านเพิ่มเติม “การโอนลอยกรณีซื้อขายรถยนต์มือสอง”