การซื้อรถมือสองทะเบียนขาดหรือรถไม่มีเล่มทะเบียน

รถมือสองบางคันเจ้าของปล่อยไว้นานทะเบียนขาด หรือไม่มีเล่มทะเบียน แต่สามารถต่อภาษีได้ปกติ รถเหล่านี้จะมีราคาถูก สำหรับรถที่ทะเบียนขาด ก็ต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน

ส่วนรถที่ไม่มีเล่มทะเบียน มีแต่สำเนาเจ้าของรถ ก็สามารถใช้งานและต่อภาษีได้ โดยรถเหล่านี้มักจะเป็นรถกระบะไว้ใช้ในไร่ในสวนมากกว่าจะนำมาขับบนถนนทั่วไป ราคาซื้อขายจะถูกกว่ารถรุ่นเดียวกันที่มีเอกสารครบ นอกจากนี้ก็ควรศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับรถให้ดี อาจจะเป็นรถผิดกฏหมายก็ได้

กรณีของรถทะเบียนขาด จะต้องเสียค่าปรับย้อนหลังเป็นรายปี หรืออาจจะต้องจดทะเบียนใหม่ หากเลยกำหนดแล้ว ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายตามมาเช่นกัน การซื้อรถในลักษณะนี้ อาจจะซื้อมาเพื่อเป็นอะไหล่ หรือใช้งานในพื้นที่ปิดมากกว่า ไม่ได้นำมาขับบนถนนจริง จึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องเอกสารของรถ