การต่อภาษีป้ายทะเบียน พรบ รถยนต์

การต่อภาษีป้ายทะเบียน ทำพรบ ทำประกันภัยรถยนต์ บางคนอาจจะทำเองที่กรมขนส่ง ส่วนบางคนอาจจะยังไม่เคยทำเพราะในขณะผ่อนรถนั้น ทางไฟแนนซ์จะดำเนินการให้อยู่แล้ว นอกจากนี้บางคนก็นิยมใช้บริการบริษัทตรวจสภาพรถยนต์เอกชนหรือ ตรอ หรือไม่ก็จ้างบริษัทประกันภัยที่ไปซื้อพรบ หรือประกัน ให้ดำเนินการ แต่การทำเองในบางกรณีจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เพราะบางรายคิดค่าดำเนินการหลายร้อยบาท

การเสียภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ประจำปี

การใช้งานรถยนต์จะต้องเสียภาษีประจำปีโดยด้านหลังของสมุดคู่มือหน้าที่ 16 จะคิดตาม cc ของรถยนต์ เช่น รถยนต์ 601 cc ถึง1800 cc จะคิด cc ละ 1.50 บาท อย่างรถยนต์ Nissan March เครื่องยนต์ 1200 cc จะเสียภาษีประจำปีประมาณ 1200 x 1.5 =1800 บาท เป็นต้น โดยหลังจากใช้งานไปเกิน 5 ปีแล้ว ภาษีจะได้รับการลดหย่อน แต่รถบางรุ่นอย่างกระบะ 4 ประตู ค่าใช้จ่ายยังแพง

พรบ ภาษี และประกันภัยรวมกันแล้วประมาณ 4000 บาทตัวอย่างรุ่นนี้เป็น Honda City ปี 1996 เกิน 10 ปี แล้ว ภาษีได้รับการลดหย่อนเหลือปีละเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง ส่วนรถที่มีภาษีแพงจะเป็นรถกระบะ 4 ประตู แม้จะเป็นรถเก่าแล้วก็ตาม ก่อนจะซื้อรถควรสอบถามผู้ขายRelated Post : บทความเกี่ยวข้องกัน

เอกสารต่อภาษีรถยนต์ ประจำปี ต้องใช้อะไรบ้าง... เอกสารต่อภาษีรถยนต์ ประจำปี หากเตรียมให้พร้อม การต่อทะเบียนรถ ต่อภาษีประจำปีไม่ใช่เรื่องยาก หากดำเนินการเองจะมีค่าใช้จ่ายไม่มาก นอกจากนี้อาจจะยื่นทางเ...
การทำ พรบ ทำประกันภัย รถยนต์... การทำ พรบ ทำประกันภัย รถยนต์ เป็นสิ่งที่จะต้องทำ ก่อนจะ ต่อภาษีรถยต์ประจำปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2522 ซึ่งที่ได้บังคับให้รถทุ...
624 624